Trwałość i lepsze oddziaływanie na środowisko dzięki technologii AQUAPANEL®

Dzięki lepszej wydajności niż cegła i prefabrykaty w odniesieniu do efektywności energetycznej i produkcji, nowa generacja ścian zewnętrznych Knauf w technologii AQUAPANEL® oferuje większy zakres zalet związanych z trwałością i oddziaływaniem na środowisko.

Na każdym etapie produkcji, budowy, po zagospodarowanie i eksploatację, ściany zewnętrzne Knauf oferują liczne zalety związane z trwałością i oddziaływaniem na środowisko.

Podczas budowy, zastosowanie ścian zewnętrznych Knauf wiąże się z mniejszym zapotrzebowaniem na energię pierwotną nawet o 50% i niższym poziomem emisji CO2 nawet o 30%, dzięki lżejszej konstrukcji i mniejszej masie w porównaniu z cegłą czy prefabrykatami betonowymi.

Synonim energooszczędności

Chociaż ściany zewnętrzne Knauf w technologii AQUAPANEL® są cieńsze niż konstrukcje ścienne z cegieł lub prefabrykatów i ściany konwencjonalne, oferują one przy mniejszej grubości tę samą wydajność energetyczną.

Ściana zewnętrzna Knauf może osiągnąć izolacyjność termiczną rzędu 0,20 W/m2K przy grubości zaledwie 22 cm w porównaniu z grubością 32-34.5 cm wymaganą dla prefabrykatów (w obu przypadkach grubość izolacji wynosi 16 cm).

To daje ścianie zewnętrznej Knauf przewagę, jeśli uznamy, że można zastosować w systemie ściennym dodatkową warstwę izolacyjną, aby uzyskać jeszcze większą energooszczędność budynku bez konieczności poświęcenia znacznej powierzchni użytkowej wnętrza.