Obsługa i wsparcie

Wsparcie zapewniane przez firmę Knauf od początku aż do zakończenia każdego projektu daje pewność, że rozwiązania Knauf sprostają wysokim oczekiwaniom.

Na początku każdego projektu, konsultanci firmy Knauf pomagają klientom maksymalnie wykorzystać zalety oferowanych materiałów i kształtować przestrzeń tak, aby uzyskać korzyści zapewniane przez systemy ścian zewnętrznych i rozwiązania do pomieszczeń mokrych i wilgotnych Knauf.

Nasz zespół obsługi technicznej może pomóc w projektowaniu systemu, wyborze produktów i przygotowaniu specyfikacji.
W czasie opracowywania projektu, partner firmy Knauf może pomóc
w sformułowaniu zaleceń dotyczących najlepszego dostępnego systemu, doradzić, gdzie możliwe byłoby obniżenie kosztów i pomóc w zmniejszeniu jakiegokolwiek potencjalnego ryzyka.

Poprzez demonstracje systemu, konsultacje na miejscu budowy, oraz demonstracje wariantów systemowych, Knauf daje pewność na każdym etapie prac budowlanych.

W przypadku jakichkolwiek pytań, nasz wykwalifikowany zespół techniczny może udzielić bezzwłocznego wsparcia architektom, wykonawcom, projektantom i właścicielom w trybie doraźnych szkoleń. Możliwe jest też udzielanie wsparcia na placu budowy, na przykład w celu weryfikacji twierdzeń sformułowanych w czasie narad technicznych, lub wydelegowanie kierownika projektu i przedstawiciela technicznego, którzy rozwiążą szybko jakiekolwiek problemy nawet przy napiętych harmonogramach robót.