Nasza firma

Naszą firmę utworzono w 2002 r. jako joint venture firm Knauf i USG w celu wprowadzenia na rynek i wytwarzania innowacyjnej technologii opartej na płytach cementowych przeznaczonych do wewnętrznych i zewnętrznych konstrukcji budowlanych w całej Europie. Od roku 2016 firma – która obecnie jest wiodącym dostawcą systemów płyt cementowych w Europie – jest w 100% własnością Knauf.

Knauf AQUAPANEL zajmuje się opracowywaniem innowacyjnych materiałów budowlanych. Firma oferuje unikalną technologie opartą na płytach cementowych, która jest zgodna z europejskimi przepisami budowlanymi obowiązującymi architektów, wykonawców i dystrybutorów. System ten stwarza nowe możliwości konstrukcyjne, posiada również zalety techniczne o logistyczne. Montaż systemów jest szybki i łatwy. Innowacyjne cechy płyty cementowej AQUAPANEL® sprawiają, że jest one wybierana przez profesjonalistów z branży budowlanej do szerokiego spektrum zastosowań.

Siedziba Knauf AQUAPANEL znajduje się w Iserlohn, Niemcy. Technologia płyt cementowych jest tam ciągle rozwijana, uzupełniana o nowe systemy i akcesoria. Zespół zarządzający ma swoja siedzibę w Dortmund, Niemcy. Firma oferuje pełną obsługę i wsparcie za pośrednictwem swoich lokalnych przedstawicielstw w całej Europie. Międzynarodowy Ośrodek szkoleniowy w Iserlohn pozwala firmie Knauf i jej partnerom – jak również klientom – korzystać ze szkoleń, zarówno teoretycznych jak i praktycznych, dotyczących stosowania płyt cementowych AQUAPANEL®.

Od maja 2011 r. Knauf AQUAPANEL zarządza Ośrodkiem Kompetencyjnym Suchej Zabudowy Ścian Zewnętrznych, reprezentującym cały zasób wiedzy firmy Knauf w tej dziedzinie i najważniejsze przykłady praktyczne. Zatrudnia on 100 pracowników, dostępnych w regionalnych jednostkach organizacyjnych, którzy są z tym ośrodkiem powiązani. Ośrodek Kompetencyjny udziela doraźnych porad i wsparcia w jakichkolwiek sprawach związanych z systemami suchej zabudowy ścian zewnętrznych Knauf w 60 krajach na całym świecie.

Firma Knauf, główną siedzibą w Iphofen, Niemcy, Jest wiodącym producentem materiałów budowlanych na świecie. Obejmują one płyty gipsowe, tynki, materiały izolacyjne i materiały elewacyjne. Nazwa Knauf kojarzy się w wielu krajach przede wszystkim z wyrobami gipsowymi. Innowacyjne pomysły i otwartość na nowe rozwiązania technologiczne stanowią podwaliny strategii firmy. W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy odwiedzić stronę internetową Knauf - www.knauf.com.